Lijst gebruikelijke werkzaamheden oprichting vereniging

De gebruikelijke werkzaamheden die voor een oprichting vereniging met maximaal drie oprichters/bestuurders in de prijs zijn begrepen, zijn:

 • dossier aanmaken;
 • controle / naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • controle identiteit, nationaliteit en bevoegdheid van cliënt;
 • controle indentiteitsbewijs;
 • controle Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
 • raadplegen Verificatie Identificatie Systeem (VIS);
 • controle faillissementsregister;
 • controle handelsregister;
 • maken van de akte van oprichting vereniging;
 • maken van de declaratie;
 • tijdige toezending van de concept akte(n) aan de partijen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte;
 • tijdige toezending van de ontwerpdeclaratie;
 • controle of de te betalen gelden binnen zijn;
 • het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van oprichting vereniging;
 • verzorgen inschrijving Kamer van Koophandel;
 • toezenden van een digitaal afschrift van de akte van oprichting vereniging aan de cliënt;
 • werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren;
 • akte 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften.

Notaflex vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het handelsregister en leges worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €85,- excl. BTW.