Lijst meerwerk oprichting vereniging

Werkzaamheden die naast de gebruikelijke werkzaamheden als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn:

buitenlandse oprichter 140,00
extra afschrift van een akte toezenden aan derden

35,00
(per extra afschrift)
extra afschrift van een akte ontvangen

85,00
(per extra afschrift)
extra kosten bespreking en passeren tijdens de avondopenstelling

178,00
extra kosten passeren in de avonduren buiten de avondopenstelling

in overleg
faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering partijen

in overleg
gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel opvragen

37,00
meer dan 3 oprichters/bestuurders (exclusief kosten Kamer van koophandel)

150,00
overleg met externe adviseurs (accountants, banken en andere instellingen)

in overleg
spoed overboekingskosten

7,05
spoedzaken (= passeren binnen 40 dagen na opdracht), afhankelijk van beschikbaarheid

140,00
tolk/vertaler inschakelen (excl. kosten tolk/vertaler)    

125,00
volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk)

75,50
volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk) 

150,50
wijziging afgesproken passeerdatum (eerder of later)

150,00
wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

175,08


Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Notaflex vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het handelsregister en leges worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €30,- exclusief BTW per half uur.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €85,- excl. BTW.