Werkzaamheden die als meerwerk worden beschouwd en bij de koper in rekening worden gebracht, zijn:

MEERWERK   KOSTEN
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk) 35,00
Bouwdepot onderhandse akte 65,00
Depotregeling en het beheer hiervan (voor het lopende jaar) 240,00
Extra registergoed (inclusief extra eigendomsbewijs en kadasterinzage), per registergoed 55,00
Hypothecaire inschrijving > € 500.000,- 114,00
Hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum binnen 140,00
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster (exclusief kadasterkosten) 150,00
Kadastrale inschrijving situatietekening 21,00
Koopovereenkomst opstellen (standaard) 360,00
Koopsom > 500.000,- 114,00
Koper toevoegen/wijzigen 55,00
Vermelding iedere voorgaande hypothecaire inschrijving (inclusief hypotheekakte en kadasterinzage) 32,00
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of omdat de afspraak door de koper wordt verzet 45,00
Overbrugging in verband met hypotheek 104,00
Papieren afschrift van een akte ontvangen (per afschrift)  34,00
Particuliere hypotheek 140,00
Problemen tussen verkoper en koper die bemiddeling notaris vereisen uurtarief
Rangwisseling hypotheek 55,00
Servicekosten appartementsrecht opvragen en inzage KvK Vereniging van Eigenaars 50,00 
Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk) 17,00
Toekennen voorlopige kadastrale grenzen (per perceel) 140,00
Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) in verband met vestiging tweede of verdere hyptheek (per stuk) 65,00
Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler) 115,00
Verklaring inzake betaling door een derde 34,00
Verkoper is geen particulier, kosten per betrokken rechtspersoon inclusief leges, KvK e.d.: 54,00
Vestiging beperkte rechten uurtarief
Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk) 74,00
Volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk) 140,00
Waarborgsom/bankgarantie herhaald (wekelijks) verzoek (per verzoek) 55,00 
Waarborgsom beheerskosten (per maand) 14,00
Wijziging passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid 152,00 
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum 172,00 

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Notaflex vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €54,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Als de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €74,- excl. BTW. In overleg met jou wordt de opdracht eventueel voortgezet bij Schaap Notarissen.