Disclaimer

Notaflex is een initiatief van Notaris Schaap. Notaflex noch Notaris Schaap aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Notaflex of Notaris Schaap op deze website gepubliceerde informatie.

De inhoud van e-mail die door of namens Notaflex of Notaris Schaap wordt verzonden is vertrouwelijk. Als enig bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze email direct te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan om het ontvangen bericht en de inhoud daarvan te gebruiken, te kopiëren, aan derden door te sturen of openbaar te maken.

Op de werkzaamheden zijn ondermeer van toepassing de algemene voorwaarden van Notaflex en Notaris Schaap, waarin is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien op deze website onder Voorwaarden en op www.notarisschaap.nl.

Notaflex en Notaris Schaap zijn verplicht de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) na te leven en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland.

Bij gebruikmaking van de dienstverlening van Notaflex en/of Notaris Schaap dienen cliënten zich persoonlijk te identificeren.